Tuesday, 11 September 2012

11 Anjakan - PPPM 2013-2025

Sebanyak 11 anjakan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 adalah:

 1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa.
 2. Memastikan setiap murid profisien dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.
 3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
 4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
 5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah.
 6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
 7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia.
 8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
 9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas.
 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
 11. Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

2 comments:

PPPM 2013 - 2025 = Penghapusan Pelajaran Penipu Malaysia daripada 2013 hingga 2025

Apakah masalah anda sebenarnya

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More